Moja Gazetka w raporcie Spicy Mobile 2020/2021 „We are connected. Mobile a inne media”

Moja Gazetka w raporcie Spicy Mobile 2020/2021 „We are connected. Mobile a inne media”

obrazek autora
20.09.2021

Pandemia koronawirusa dotychczasowym porządkiem, zmieniając nasz styl życia, pracy, spędzania wolnego czasu czy robienia zakupów. Konsumenci zaczęli korzystać z różnych urządzeń i technologii w zupełnie nowy sposób, a marki zaczęły zastanawiać się, jak lepiej docierać do użytkowników migrujących między różnymi kanałami i urządzeniami. W raporcie Spicy Mobile „We are connected. Mobile a inne media” szukaliśmy odpowiedzi na pytania, które postawiła przed nami nieoczekiwana, nowa rzeczywistość.

Ekologia oraz rosnące koszty druku i kolportażu wymuszają stopniowe zastępowanie papierowych gazetek promocyjnych ich mobilnymi odpowiednikami. Pandemia koronawirusa i wywołany nią problem z kolportażem, czy nawet niechęć klientów do papierowych form promocji, są dodatkowymi akceleratorami tych zmian. 

Jedną z głównych wad gazetek papierowych jest brak wiedzy na temat ich wykorzystania przez klientów. Sieci handlowe nie posiadają informacji na temat sposobu przeglądania gazetek papierowych czy informacji, do jakiej liczby klientów udało im się w ten sposób dotrzeć, co ich najbardziej zainteresowało, a co zwyczajnie pominęli. To szerokie zagadnienie jest jedynie punktem wyjścia do rozważać i ciekawych wniosków na temat przyszłości gazetek promocyjnych w formacie mobile.

Opracowanie naszego badania wraz z opinią ekspercką znajdziecie w tegorocznym raporcie Spicy Mobile „We are connected. Mobile a inne media”. A sam raport można pobrać na stronie Spicy Mobile: https://spicymobile.pl/assets/doc/Raport_Mobile_a_inne_media%E2%80%93Spicy_Mobile_2021.pdf